eva - pitanja i odgovori

Dvije točkice pokazuju da Senzor daljinskog ™ je izgubio vezu s Evom. Senzor daljinskog upravljača ™ je vanjski senzor koji mjeri vlagu u prostoriji i da se može koristiti i kao daljinski upravljač. Bez priključka na senzoru daljinskog upravljača ™ Eva više ne može izmjeriti vlažnost precizno. Za vraćanje radio veze, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom senzoru ™ (osim ON / OFF). Ako su dvije točkice su još uvijek vidljive na Eva zaslonu, provjerite da je udaljenost između daljinskog senzora ™ i Eva cca. 3-5 m. Zidovi i podovi između Eve i senzora daljinskog upravljača ™ mogu poremetiti radio vezu. Još jedan razlog za nedostatak veze je kad je baterije u daljinskom senzoru ™ potrebno zamijeniti. Zamijenite dvije AAA baterije novima, a zatim aktivirajte senzor daljinskog upravljača ™ pritiskom na bilo koju tipku na daljinskom senzoru ™ (osim ON / OFF). Sadašnja vrijednost vlage sada bi trebala biti prikazana na Eva zaslonu.

Niste uspjeli pronaći rješenje za svoj problem? Pošaljite nam pitanje i kontaktirati ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

* Obavezno