charly floor - pitanja i odgovori

Ako postoji samo jedna spojnica, možete izvršiti korekciju direktno na Charly ventilatoru. Otvorite spojnicu i pritisnete ju s palcem, prema motoru. Onda opet zatvorite kliještima. Rešetka sada treba držati čvrsto. Ako je više nego samo jedan zglob labav, uklonite prednju zaštitnu rešetku iz ventilatora. Sada pritisnite sve labave spojnice palcem prema motoru (daleko od rešetke). Zatim staviti rešetku natrag na ventilator i pricvrstite spojnice.

Za čišćenje lopatica ventilatora, uklonite sigurnosni vijak, otvoriti sve spone i pažljivo podignite sigurnosne rešetke na prednjoj strani. Sada možete očistiti lopatice ventilatora sa vlažnom krpom i osušiti ih nakon toga. Nakon čišćenja, zamijenite sigurnosne rešetke na uređaju (remont položaj stezaljke na vrhu), u neposrednoj blizini svih stega i zategnite sigurnosni vijak.

Da, Charly se automatski pali nakon što je napajanje prekinuto.

Niste uspjeli pronaći rješenje za svoj problem? Pošaljite nam pitanje i kontaktirati ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

* Obavezno