Carlo Borer

Carlo Borer

Za mene kao umjetnika i dizajnera granica između tih dviju disciplina su s jedne strane nejasne ali u drugu ruku jasne. Ipak, najvažnije je da se uvijek međusobno obogaćuju. Prvi objekti koje sam dizajnirao bili su za moje kućne potrebe. Na taj način, otkrio sam mogućnost stvaranja zanimljivih predmete koji imaju funkciju, tj praktičnu vrijednost. U isto vrijeme, one su veoma malene čudne stvari s osobnošću koja možda skriva nepoznate funkcije. Kao dizajner, fascinira me kombinirati koncept dizajna s potrebom funkcionalnosti bez kompromisa.